ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ОНКОЛОГІЇ
ДЗ «ЗМАПО МОЗ УКРАЇНИ»

since 1957
Про кафедру
Клінічна робота включає широкий спектр сучасних методів лікування: хірургічні втручання, системне медикаментозне лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія), променеве лікування. У медичну практику за безпосередньої участі кафедри впроваджуються нові сучасні технології – мініінвазивні втручання при первинних та метастатичних пухлинах печінки та нирок (радіочастотна термоабляція, електрохімічний лізис пухлин), локорегіонарна електрогіпертермія, регіонарна гіпертермічна хіміоперфузія кінцівок, фотодинамічна терапія.
На кафедрі вперше в Україні розроблено метод ідентифікації та цитологічного фенотипування циркулюючих пухлинних клітин, розроблені маркери хіміорезистентності, активно застосовується молекулярний аналіз пухлинної тканини для проведення персоніфікованої терапії, вивчається вірусний канцерогенез пухлин з метою їх диференційованого лікування.
Співробітники кафедри постійно беруть участь у регіональних, республіканських та міжнародних онкологічних конгресах, з’їздах, конференціях, симпозіумах, що створює підгрунтя для розвитку наукової, клінічної, навчальної роботи на сучасному методологічному рівні з урахуванням актуальних надбань онкологічної науки.
На кафедрі проводяться навчальні цикли зі спеціалізації та тематичного удосконалення з онкології та онкохірургії для лікарів-онкологів, онкохірургів, лікарів загальної практики, сімейної медицини та інших спеціальностей. Постійна увага приділяється підвищенню кваліфікації лікарів з використанням всіх методів навчання. На кафедрі проходять навчання аспіранти, клінічні ординатори та інтерни різних спеціальностей (хірурги, терапевти, педіатри, лікарі загальної практики).
Саме на кафедрі онкології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» вперше в країні були впроваджені методи протипухлинної діагностики і лікування, а саме:
 • Метод радіочастотної термоабляції первинних та метастатичних пухлин печінки
 • Метод нефрон-зберігаючої хірургії за допомогою РЧТА при раку єдиної нирки
 • Метод органозберігаючої хірургії при раку кореня язика
 • Органозберігаюче лікування та відновлення фонації при раку гортані
 • Спосіб електрохімічного лізису пухлини
 • Метод електрогіпертермії як спосіб подолання хіміо- та радіорезистентності при пухлинах різних локалізацій
 • Метод регіонарної гіпертермічної хіміоперфузії нижніх кінцівок в умовах штучного локального кровообігу при транзиторних метастазах меланоми та первинно-нерезектабельних саркомах м'яких тканин нижніх кінцівок
 • Метод фотодинамічної терапії базально-клітинних раків шкіри обличчя, раку вульви, раку слизової порожнини рота, язика, стравоходу, позапечінкових жовчних проток
 • Метод реконструктивно-відновлювальних пластичних операцій із заміщенням шкірно-м'язових дефектів ало- та ксеноматеріалами при великих резекціях пухлин
 • Активно використовуються методи соматичної та метаболічної реабілітації онкологічних хворих, які завершили радикальне лікування з приводу раку
 • Саме під час війни завдяки кафедри онкології в Україні вперше впроваджено метод електрохіміотерапії (електропорації) при нерезектабельних пухлинах різних локалізацій
 • Завдяки кафедрі онкології в Запоріжжі під час війни були розпочаті програми пілотних проектів Self-скринінгу раку шийки матки, ободової кишки та раку легень за допомогою НДКТ
МЕТОДИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ОНКОЛОГІЇ
Крім методів прикладної практичної онкології на кафедрі ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» активно розробляються та впроваджуються методи фундаментальної онкології:
 • Вперше в Україні розроблено метод виявлення та фенотипування циркулюючих пухлинних клітин при раку молочної залози, коло-ректальному раку, раку шлунка та меланомі
 • Розроблено та впроваджено метод виявлення первинної та набутої хіміорезистентності при пухлинах різних локалізацій на основі визначення білків-транспортерів (Р-глікопротеїни), які дозволяють прогнозувати результати лікування та уникати лікарської токсичності
 • Вперше в Україні вивчено гетерогенність раку слизової порожнини рота на основі виявлення хворих на вірус-асоційовані (ВПЛ) пухлини (цитогенетика та молекулярні технології), що дозволяє індивідуалізувати лікування хворих
 • Почато вивчення впливу електрохіміотерапії на інтенсивність колонізації тканин пухлини тумор-інфільтруючими лімфоцитами, що може підвищить ефективність анти-PD-L1 препаратів
 • Почато вивчення «канцерогенів військового часу» в Україні під час війни
Кафедра має великі міжнародні зв'язки та виконує наукові програми:
 • Науковий проект із лікарнею Шаріте (Берлін, Німеччина) з клінічного вивчення методу радіочастотної термоабляції при пухлинах печінки
 • Науковий проект з вивчення впливу електрогіпертермії (EHY 2000) на ангіогенез та білки теплового шоку в пухлинах тканини (спільно з Інститутом мікротерапії та гіпертермії, м. Ессен, Німеччина)
 • Науковий проект щодо ВПЛ-скринінгу в Україні спільно з Каролінським науковим інститутом, Стокгольм, Швеція